לוגו

לימוד הנהלת חשבונות בנתניה

לימודי הנהלת חשבונות הם לימודים מבוקשים מאוד ומוסדות לימוד רבים מציעים לימוד הנהלת חשבונות בנתניה. שם תוכלו ללמוד חשבונאות למתחילים, חשבונאות ביניים א, חשבונאות ביניים ב׳ וכל מי שאתם צריכים לצורך לימוד הנהלת חשבונות בנתניה. מלבד הלימודים, על מנת לקבל הסמכה של רואה חשבון יש לעבור את בחינות מועצת רואי החשבון.

סילבוס הבחינות

הבחינה בחשבונאות ביניים א כוללת מבוא לחשבונאות ומשפט עסקי. הבחינה בחשבונאות ביניים ב כוללת כלכלה, יסודות ביקורת החשבונות, תמחיר וחשבונאות ניהולית.

חשבונאות ביניים א:

מבוא לחשבונאות - חלק זה כולל את כל הנושאים של הנהלת חשבונות: התהליך החשבונאי; חשבונות ומבנה מערך החשבונות; נוהלי רישום; פקודות יומן; רישום ביומן; בספר ראשי וספר עזר; מאזן בוחן; רישומי התאמה; רישומי צבירה והפרשות; רישומי סגירה ופתיחה של חשבונות; גיליון עבודה; תיקוני טעויות; הצמדה; בסיס מזומנים ובסיס צבירה. בסופו של דבר ניתן להגדיר את נושאים אלו כחשבונאות למתחילים. אמנם מדובר בנושאים מורכבים אך זהו הבסיס. בנוסף לומדים את כללי חשבונאות ודיווח כספי.

משפט עסקי - במסגרת החומר של הבחינה תוכלו למצוא: יסודות במשפט הציבורי; החוקתי והמינהלי; דיני קניין; דיני חיובים; חוק חוזה הביטוח; עקרונות כלליים בדיני עונשין; דיני מכרזים; חוק הביקורת הפנימית; חוק איסור הלבנת הון ודיני בנקאות.

חשבונאות ביניים ב:

כלכלה - המחסור, פונקציות ייצר; צמיחה כלכלית; מסחר בין לאומי; החלטות כלכליות; תחרות משוכללת; הקצאה יעילה בהינתן פונקציית ייצור; שוק תחרותי; מעגל ההכנסות במשק; ההיצע; עלויות כלכליות; הביקוש; הגמישות; שיווי משקל ועוד.

יסודות ביקורת החשבונות - יסודות המקצוע; תכנון הביקורת; ניירות עבודה; הבקרה הפנימית;דגימה חשבונאית; נוהלי ביקורת; איתור טעויות ודוח המבקר.

תמחיר וחשבונאות ניהולית - התנהגות עלויות ומיונן; שיטות איסוף ורישום עלויות; הכנת תקציב; תמחיר תקן; תמחיר ישיר; הקשר בין הוצאות, מחירים והיקף המכירות; ניתוח נקודות האיזון; המנוף התפעולי; עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות; תקצוב הון.

הליכי רישום לבחינות

מי שרוצה לקבל הכשרה של רואה חשבון, לא מספיק שילמד את חשבונאות למתחילים ומתקדמים ויוציא תואר בחשבונאות. כמובן שאלו שלבים חשובים בדרך אל בסופו של דבר צריך לעבור את הבחינות של מועצת רואי החשבון הפועלת תחת משרד המשפטים. מי שרוצה לעבור את הבחינות בחשבונאות ביניים א וחשבונאות ביניים ב צריך קודם כל להגיש את המסמכים הבאים למועצת רואי החשבון.

1. יש להציג את תעודת הבגרות או אישור אחר ממשרד החינוך (מקור) המעיד על השכלה מקבילה להשכלה תיכונית.
2. יש למלא את טופס הפרטים האישיים. את הטופס ניתן למצוא באתר משרד המשפטים.
3. יש לשלם את אגרת הבחינה; זה נעשה באמצעות טופס בקשה לבחינה . ניתן לשלם בכל אחד מסניפי בנק הדואר ולהגיש את הטופס למועצת רואי החשבון עם חותמת הדואר. מי שרוצה לזרז את התהליכים יכול לשלם גם באמצעות האינטרנט. את טופס הבקשה תוכלו להשיג אצל מועצת רואי החשבון אך גם במכללות והאוניברסיטאות השונות בהן לומדים חשבונאות.