חשבונאות בקלות - דף הבית המשך
לוגו

תעודה ממשלתית של מנהל חשבונות מטעם משרד הכלכלה, תוענק לעומדים בהצלחה בבחינות בהנהלת חשבונות סוג 1+2 או 3.

תוענק תעודת חשב שכר מטעם לשכת רואי החשבון תוענק לעומדים בהצלחה בבחינות בקורס חשבי שכר.

לצד המכללה, מנוהל אתר אינטראקטיבי הכולל את כל חומרי הלימוד, לרבות תרגולים ובחינות ומשמש את הסטודנטים שלנו בלימוד השוטף וכן סטודנטים ממכללות אחרות המתקשים בלימודים ומבקשים שיעורים פרטיים בהנהלת החשבונות באמצעות האינטרנט.
האתר כולל הסבר של נושאי הלימוד ברמה התיאורתית וכן מלאי של תרגילים ושאלות לתרגול אינטראקטיבי של הנושאים הנלמדים באופן מעשי.