חשבונאות בקלות - סוג 1 בסיסי
לוגו

סוג 1 בסיסי

style='width=206px'
מחיר הקורס: 379 לשנה
משתמש רשום? התחבר

שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים משוחזרים של משרד התמ"ת לסוג 1 בסיסי.

הקורס נועד למתחילים ללימוד מקצוע הנהלת חשבונות ונועד להכשיר את הלומד
לתעד את הפעולות הכספיות המתרחשות בעסק במהלך השנה ,
רישום ביומן,העברה לכרטסת,מאזן בוחן, הכנת גיליון משכורת,דו"ח מע"מ,
ביצוע התאמה מול ספק/ לקוח/ בנק,ובצוע של ההתאמות הנדרשות בסוף שנת כספים,
הצגת הרווחים / הפסדים של העסק,בחשבונות סחר, רווח והפסד, ומאזן סגירה.

להלן הנושאים הנלמדים בסוג 1


פרק שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
א 1 רישום ביומן מבוא, הכרת חשבונות ורישום ביומן - שיעור דוגמה בחינם video
2 רישום ביומן הוצאות, הכנסות - שיעור דוגמה בחינם video
3 רישום ביומן פעולות מורכבות, ממסרים דחויים video
4 רישום ביומן הון, משיכות פרטיות, הלוואות video
ב 5 חוק מע"מ פעולות יומן הכוללות מע"מ video
6 הסבות הסבות שיקים video
7 החזרות החזרות סחורה, פעולות יומן video
8 הנחות הנחות מזומנים / מסחריות ורישומם video
ג 9 כרטסת העברת יומן לכרטסת מפורטת video
10 כרטסת תרגול לכרטסת מפורטת וכרטסת T video
11 ממסרים דחויים סבב שיקים דחויים video
12 כרטיס אשראי שימוש ופעולות יומן video
13 מסמכים פעולות יומן ממסמכים video
ד 14 מאזן בוחן הבנת המאזן, טור ראשון מאזן video
15 מאזן בוחן טור תנועה video
16 מאזן בוחן תרגול
17 קופה קטנה קופה קטנה כולל פעולות יומן video
ה 18 סטורנו תיקון פעולות יומן video
19 סטורנו תיקון על תיקון פעולות יומן video
20 חו"ז מע"מ העברה לחשבון מרכז video
21 דו"ח מע"מ רישום דו"ח מע"מ video
22 משכורת מס הכנסה video
23 משכורת נקודות זיכוי video
24 משכורת מרכיבי השכר video
25 משכורת ביטוח לאומי, קרן פנסיה,קרן השתלמות video
26 משכורת גיליון משכורת video
27 משכורת פעולות יומן עובד, מעביד video
28 התאמת בנק התאמה משאלות ,הסבר שיטה לפיתרון video
29 התאמת בנק מדף פעולות בבנק, לכרטיס עו"ש בנק video
30 התאמת ספקים התאמת ספק/לקוח משאלות video
31 התאמת ספקים התאמת ספק/ לקוח מכרטסות
32 חשבונות סופיים סחר ,רווח והפסד, מאזן סגירה video
33 מלאי שיטות לחישוב מלאי תקופתי video
34 מלאי מלאי תמידי נרי"ר fifo video
35 מלאי מלאי תמידי ממוצע משוקלל נע video
36 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם video
37 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות מראש video
38 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל video
39 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות מראש video
40 התאמת חשבונות תוצאתיים תרגיל מסכם
41 חובות אבודים, הלח"מ הלח"מ מחייבים video
42 חובות אבודים, הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה video
43 קו ישר פחת video
44 דוחות כספיים סחר video
45 דוחות כספיים רווח והפסד video
46 דוחות כספיים מאזן סגירה video
47 דוחות כספיים תרגול
48 חישובים מסחריים ערך משולש video
49 חישובים מסחריים רווח והפסד בקניה/מכירה video
50 חישובים מסחריים חישובי ריבית video
51 חישובים מסחריים הנחות video
52 חישובים מסחריים הצמדה video
53 חישובים מסחריים טור חשבוני video
54 חישובים מסחריים שיקים לניכיון video
55 חישובים מסחריים זמן פירעון ממוצע video
56 חישובים מסחריים ריבית לשעורין video
57 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי video
58 חישובים מסחריים ריבית סולמית