לוגו

סוג 3 אונליין 8

style='width=206px'
מחיר הקורס:4400לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד הכלכלה (תעשיה מסחר ותיירות לשעבר), ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמיד בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמיד ככל שיחפוץ.
משך הקורס הינו 320 שעות לימוד, הכוללים לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 של משרד הכלכלה.
בסיום הקורס יקבלו התלמידים שעמדו בדרישות ציון מגן למבחן סוג 1 ו-2 של משרד הכלכלה.

המלצות תלמידים:

 • לכל מי שמתלבט עם עצמו אם כן ללמוד באופן מקוון או לבמכללה...(בת אל קוך)

 • מספר שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
  1 שותפות הסכם השותפות
  2 הערכה מחדש הערכה מחדש
  3 שותפות כניסת שותף חדש
  4 שותפות כניסת שותף חדש
  5 שותפות פרישת שותף
  6 פירוק שותפות פטירת שותף
  7 פירוק שותפות פשיטת רגל
  8 סחורה במשגור שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה
  9 סחורה במשגור פעולות יומן
  10 סחורה במשגור השגיר מוציא חשבונית עבור המכירה
  11 בוחן שותפויות סיכום שותפות
  12 קבלנים קבלנים
  13 קבלנים הפסדים
  14 קבלנים בסיס הנדסי
  15 חברות הנפקת מניות
  16 חברות הנפקת מניות בפרמיה
  17 חלוקת דיבידנד חלוקת דיבידנד
  18 חברות חלוקת דיבידנד
  19 אג"ח הנפקת אג"ח
  20 חברות אג"ח החזר בתשלומים
  21 משותפות לחברה משותפות לחברה
  22 חברות מס הכנסה
  23 חברות יעוד רווחים
  24 חברות עתודה ויעודה לפיצויי פיטורים
  25 השקעה במניות השקעה במניות עד 20% לזמן ארוך
  26 חברות השקעה בני"ע לזמן ארוך
  27 מימון ריבית דריבית
  27 מימון ריבית דריבית
  28 מימון ריבית אפקטיבית
  29 מימון ריבית ראלית
  30 מימון טבלת שפיצר
  31 מימון כדאיות בהשקעה
  32 מימון מכירה בתשלומים
  33 מימון ליסינג
  34 מימון ערך גרט בחכירה
  35 מימון אג"ח
  36 מימון אג"ח החזר התשלומים
  37 מרכז וסניפים מרכז וסניפים
  38 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
  39 מרכז וסניפים ניהול ספרים במרכז
  40 בסיס לדווח מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר
  41 ניתוח דוחות כספיים יחסי נזילות
  42 ניתוח דוחות כספיים יחסי רווחיות, יחסי מבנה הון
  43 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
  44 תזרים מזומנים תזרים מזומנים
  45 מבחן פתרון מבחן
  46 חשבונאות יישומית אקסל
  47 חשבונאות יישומית דוחות באקסל
  48 מבחן פתרון מבחן
  49 אקסל דוחות כספיים הכנה למבחן