לוגו

סוג 2 מתקדם

style='width=206px'
מחיר הקורס:219לשנה
משתמש רשום? התחבר

שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים לסוג 2 מתקדם.

הקורס נועד למתקדמים בלימודי הנהלת החשבונות ונועד להכשיר את הלומד לתעד
את הפעולות הכספיות המתרחשות בסוגי עסקים שונים:שותפות, משגור,
עסק יצרני, עסקה משותפת, מלכ"ר, רשות מקומית, קבלנים במהלך השנה,
ובצוע של התאמות הנדרשות בסוף שנת כספים, הצגת רווחים/הפסדים,
של העסק,והצגת דוחות כספיים.

להלן הנושאים הנלמדים בסוג 2


מספר שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות חשבון חלוקת רווחים,חו"ז שותף
2 שותפות שיפוי שותף
3 שותפות תיקון חלוקת רווחים משנה קודמת
4 עסקה משותפת א' עסקה משותפת שיטה א' - כל שותף רושם בספריו רק את הפעולות שהוא מבצע
5 עסקה משותפת ג' עסקה משותפת שיטה ג "מנהל עסקה"
6 סחורה במשגור מכירה מאמצעות סוכנים
7 סחורה במשגור הרישום בספרי השגיר
8 סחורה במשגור החזרות סחורה במשגור
9 הפרשי שער חישוב הפרשי שער והרישום בספרים
10 יבוא מושגים ומיסים ביבוא
11 יבוא הנהלת חשבונות ביבוא
12 עסק יצרני חשבון הייצור
13 עסק יצרני דו"ח הייצור
14 מלכ"ר מוסד ללא כוונת רווחים + חברה לתועלת הציבור
15 רשות מקומית הנהלת חשבונות ברשות מקומית
16 קבלנים קבלן מבצע
17 קבלנים קבלן מבצע - הפסדים
18 קבלנים קבלנים - בסיס הנדסי
19 פחת פחת - שיטת הקו הישר
20 פחת פחת - שיטת קו ישר מותאם
21 פחת פחת - שיטת סיכום ספרות
22 פחת פחת שיטת סיכום ספרות - שיפור
23 פחת פחת שיטת התפוקה
24 מכירת רכוש מכירת נכס
25 מכירת רכוש מכירת רכוש תרגילים הכוללים שיפור
26 חישובים מסחריים ערך משולש
27 חישובים מסחריים חישוב רווח והפסד בקניה / מכירה
28 חישובים מסחריים ריבית פשוטה
29 חישובים מסחריים חישובי הנחות
30 חישובים מסחריים הצמדה
31 חישובים מסחריים סדרה חשבונית
32 חישובים מסחריים ניכיון צרור שיקים video
33 חישובים מסחריים זמן פירעון ממוצע video
34 חישובים מסחריים .ריבית לשיעורין video
35 חישובים מסחריים ריבית סולמית