חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

סוג 1+2 אונליין 13

style='width=206px'
מחיר הקורס: 4920 לשנה
משתמש רשום? התחבר

מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 חישובים מסחריים ריבית
2 תורת המסחר סוגי עסקים
3 חישובים מסחריים ערך משולש
4 התהליך השוטף פעולות יומן פשוטות ומורכבות
5 התהליך השוטף חוק מע"מ
6 התהליך השוטף החזרת סחורה והנחות
7 התהליך השוטף הנחות פרוגרסיביות
8 התהליך השוטף כרטסת
9 חישובים מסחריים רווח והפסד בקניה/מכירה
10 מאזן בוחן טור ראשון
11 מאזן בוחן מאזן בוחן 3 טורים
12 התהליך השוטף מסמכים בהנהלת החשבונות
13 התהליך השוטף סבב שיקים דחויים
13 התהליך השוטף מאזן בוחן 3 טורים
14 התהליך השוטף ניכיון צרור שיקים
15 התהליך השוטף זמן פירעון ממוצע
16 התהליך השוטף סטורנו
17 התהליך השוטף חו"ז מע"מ
18 התהליך השוטף דוח מע"מ
19 משכורת מס הכנסה
20 משכורת בטוח לאומי
21 משכורת פעולות יומן משכורת
22 משכורת הכנה לבחינה
23 התאמת בנק התאמת בנק
23 משכורת פעולות יומן משכורת
24 התאמת בנק התאמת בנק
25 התאמת בנק התאמה מכרטסת
26 התאמת בנק התאמה מתמשכת
27 חשבונות סופיים סחר רוו"ה ומאזן סגירה
28 דוחות כספיים דוח סחר ורווח והפסד
29 דוחות כספיים דוח סחר ורווח והפסד
30 התאמת ספק/לקוח התאמת ספק/לקוח
31 התאמת ספק/לקוח התאמה מכרטסת
32 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה תקופתי
33 חישובים מסחריים הצמדה
34 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם/ מראש
35 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל/מראש
36 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
37 הלח"מ הלח"מ מחייבים
38 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
39 פחת שיטת הקו הישר
40 פחת שיחזור עלות בפחת
41 פחת פחת קו ישר מותאם
42 מכירת רכוש מכירת רכוש
43 מכירת רכוש מכירת רכוש
44 יבוא סחורות יבוא סחורות
45 יבוא סחורות הנהלת חשבונות ביבוא
46 חשבשבת הקמת חברה
47 חשבשבת פעולות יומן פשוטות
48 חשבשבת סוגי תנועה
49 חשבשבת רכש ומלאי
50 חשבשבת התאמת בנק
51 חשבשבת בייבי בום תרגיל
52 חשבשבת בייבי בום תרגיל
53 עסק יצרני חשבון יצור
54 עסק יצרני דוח היצור
55 עסק יצרני שיחזור בעסק יצרני
56 מלכ"ר מלכ"ר
57 מלכ"ר נכסים נטו מוגבלים
58 מלכ"ר תרגול
59 חשבשבת נינג'ה
60 חשבשבת חזרה
61 חשבשבת חזרה
62 חשבשבת תרגול דוחות
63 חשבשבת פחת באקסל
64 חזרה חזרה
65 חשבשבת חזרה
66 חשבשבת חזרה למבחן
67 חשבשבת תרגול
68 חשבשבת חזרה
69 חשבשבת תרגיל מסכם לבחינה