חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

קורס הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 און ליין

style='width=206px'
מחיר הקורס: 5530 לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד כלכלה והתעשייה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמידים בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 316 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינה של הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 של משרד הכלכלה.


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 סוגי התאגדויות סוגי התאגדויות והרישום ברשויות video
2 בנקים בנקים בישראל video
3 התחיבויות הלוואות, ספקים, הון בעלים video
4 הסבות והגבלות הסבות והגבלות על שיקים video
4 חשבשבת רכש ומלאי
5 מע"מ חוק מס ערך מוסף video
6 החזרת סחורה החזרות לספקים ומלקוחות video
7 ריבית חישובי ריבית video
8 הנחות חישובי הנחות video
9 כרטסת ספר ראשי video
10 שיקים דחויים סבב שיקים דחויים video
11 שיקים לנכיון נכיון צרור שיקים video
12 שיקים לנכיון ימים מדוייקים video
13 זמן פירעון ממוצע חישוב זמן פירעון ממוצע video
14 מאזן בוחן טור ראשון video
15 מאזן בוחן מאזן בוחן 3 טורים video
16 מסמכים מסמכים בהנהלת החשבות video
17 סטורנו תיקון פעולות יומן video
18 חו"ז מע"מ סגירת מע"מ video
19 דוח מע"מ הגשת דווח למע"מ
20 משכורת מס הכנסה
21 משכורת ביטוח לאומי, קרן פנסיה
22 משכורת קרן השתלמות , שווי , גילום שכר
23 משכורת פעולות יומן
24 התאמות התאמת בנק
25 התאמות פעולות יומן בהתאמת בנק
26 התאמות התאמת בנק תרגול
27 התאמות התאמה מתדפיס
28 התאמות התאמה מתמשכת
29 קופות קופה קטנה
30 חשבונות סופיים סחר רוו"ה ומאזן סגירה
31 דוחות כספיים דוח סחר
32 התאמות התאמת ספק לקוח
33 התאמות התאמת ספק לקוח
34 מלאי סחורה חישוב מלאי סחורה תקופתי
35 מלאי סחורה מלאי סחורה תמידי
36 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם הוצאות מראש
37 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנות לקבל הכנסות מראש
38 חובות אבודים רישום חובות אבודים
39 הלח"מ הפרשת הלח"מ מחייבים
40 הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה
41 פחת פחת קו ישר
42 פחת פחת קו ישר
43 התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
44 התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי
45 ריבית לשיעורין טבלת סילוקין
46 סידרה חשבונית סידרה חשבונית
47 דוחות כספיים דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
48 דוחות כספיים דוח רווח והפסד ומאזן סגירה
49 מבחן 4 הכנה למבחן סוג 1
50 חזרה חזרה למבחן סוג 1
51 חזרה חזרה למבחן סוג 1
52 תוכנת שכר טריו
53 משכורת טריו
54 חזרה חזרה למבחן סוג 1
55 שותפות שותפות
56 שותפות שיפוי שותף
57 סחורה במשגור מכירה באמצעות סוכנים
58 סחורה במשגור רישןם סחורה במשגור
59 סחורה במשגור החזרת סחורה וסיום שנה
60 חשבשבת הקמת חברה
61 יבוא סחורות מושגים , מיסים
62 יבוא סחורות הנהלת חשבונות יבוא
63 מפעל תעשייתי חשבון היצור
64 מפעל תעשייתי דוחות
65 מפעל תעשייתי שחזור דוחות
66 פחת פחת קו ישר מותאם
67 פחת פחת סיכום ספרות
68 מכירת רכוש מכירת רכוש
69 מכירת רכוש מכירת רכוש
70 עסקה משותפת עסקה משותפת
71 עסקה משותפת שיטות נוספות
72 קבלנים קבלן מבצע בסיס עלויות
73 קבלנים הפסדים
74 קבלנים בסיס הנדסי
75 מלכ"ר מוסד ללא כוונת רווחים
76 מלכ"ר תרומות
77 חשבשבת הקמת חברה
78 חשבשבת רכש ומלאי
79 חשבשבת רכש ומלאי
80 חשבשבת התאמת בנק
81 חשבשבת חישוב פחת
82 חשבשבת העברת משכורות
83 הכנה למבחן מעשי פתרון מעשי לדוגמא
84 חשבשבת תרגול בחינה
85 דוחות ופחת חשבשבת