חשבונאות בקלות - סוג 1+2 אונליין
לוגו

חשבי שכר בכירים 23

style='width=206px'
מחיר הקורס: 3500 לשנה
משתמש רשום? התחבר

קורס חשבי שכר בכירים הוא קורס המתמקד באופן מעמיק בנושא השכר. הקורס מקנה ידע נרחב בתחום השכר וטיפול במשכורות עובדים, עבודה מול רשויות המס וביטוח לאומי וסוגיות בדיני עבודה. חשבי שכר מחויבים להתעדכן באופן שוטף בעדכוני חקיקה בתחומם וממלאים תפקיד דומיננטי מאוד בארגון.

הקורס מפוקח ומאושר ע"י לשכת רואי החשבון בישראל והבוגרים יוגשו על ידינו לבחינות מטעם הלשכה ויקבלו תעודות של חשבי שכר בכירים מטעם לשכת רואי החשבון בישראל, לאחר שעמדו בדרישות הקורס ועברו בהצלחה את הבחינות.

הקורס כולל:

  • דיני מס הכנסה
  • ביטוח לאומי
  • דיני עבודה
  • ביטוח פנסיוני
  • מיחשוב מערך השכר

תוכנית הלימודים מותאמת לדרישות של לשכת רואי החשבון, אשר מפקחת מקצועית על הקורס ותכניו.

אז איך לומדים אצלנו?

השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בזמן אמת) ומחייבים את נוכחות הסטודנטים בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, מאפשרת לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
 

השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר אחרי כל שיעור וניתנים לצפייה נוספת של הסטודנטים ככל שיחפצו  הקורס כולל 145 שעות לימוד אקדמיות, בהן לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע חשבות השכר והכנה מלאה לבחינה של לשכת רואי החשבון. בסיום הקורס יוגשו הסטודנטים שעמדו בדרישות הקורס לשתי הבחינות (עיונית ומעשית).

לעומדים בהצלחה בבחינות תוענק תעודה של חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 מס הכנסה מבוא ותחילת שוויים
2 מס הכנסה שווי מתנות, רטן ורכב
3 מס הכנסה שווי הלוואה, שווי קרן השתלמות, קופ"ג לקצבה וא.כ.ע
4 מס הכנסה שווי הוצאות נסיעה לחו"ל, נסיעות בארץ, ניכויים
5 מס הכנסה פטור נכה, קצבה, מענק פרישה ומענק מוות
6 מס הכנסה נקודות זיכוי תושבות, ילדים, לימודים ועובד זר
7 מס הכנסה זיכוי חייל משוחרר, עולה חדש ונטול יכולת
8 מס הכנסה זיכוי משמרות, יישובים, תרומות והפקדות לקופות גמל
9 ביטוח לאומי מבוא, סוגי מבוטחים, צו סיווג מבוטחים, חובת תשלום ודיווח, חישוב דמי ביטוח, תאום דמי ביטוח
10 מס הכנסה מס תאורטי שכר נטו מס מצטבר משכורת בלתי קבועה ועובד יומי
11 ביטוח לאומי פנסיה מוקדמת, רכיבי שכר, פריסת שכר, תשלומים בניתוק יחסי עבודה
12 מס הכנסה גילום מס, תיאום מס וטפסים
13 ביטוח לאומי פריסת שכר, עובדים נוספים בטופס 102, קצבת אזרח ותיק ועובדים זרים
14 מס הכנסה תרגול ותקנות קופות גמל
15 ביטוח לאומי דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה
16 דיני עבודה מבוא, הודעה לעובד, ימי חג, שעות עבודה ומנוחה והבראה
17 ביטוח לאומי מילואים,
18 ביטוח לאומי נפגעי עבודה
19 דיני עבודה נסיעות, שכר מינימום וחופשה
20 ביטוח לאומי זכויות עובדים בהליכי חדלות פרעון, נפגעי תאונות וחזרה
21 דיני עבודה ימי אבל, בטחונות וחיילים משוחררים וחוקים כלליים
22 דיני עבודה חוק דמי מחלה והגנת השכר
23 ביטוח לאומי מבחן מסכם
24 דיני עבודה הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין
25 דיני עבודה חוק עבודת נשים ותרגול דיני עבודה
26 ביטוח לאומי חזרה מסכמת
27 מס הכנסה תרגול לקראת הבחינה הסופית
28 מס הכנסה תרגול מסכם לקראת בחינת הלישכה
29 ביטוח לאומי שיעור חזרה מסכם
30 חשבי שכר חזרה לקראת מבחן לישכה
31 תוכנת שכר הקמת חברה
32 תוכנת משכורת הכנת תלוש שכר
33 תוכנת משכורת דוחות