לוגו

סוג 3 און ליין

style='width=206px'
מחיר הקורס:4400לשנה
משתמש רשום? התחבר

שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים לסוג 3 מתקדם.

קורס זה נועד להיות ברמה הגבוהה ביותר בתחום הנהלת החשבונות
ומטרתו להקנות ידע וכלים על מנת להימנות על הצוות הניהולי הבכיר בפירמה,
הקורס כולל בתוכו ידע רחב ביותר בתחום החשבונאות הפיננסית ומקביל בידיעותיו "למנהל חשבונות מדופלם"
כך שבוגר הקורס יוכל להיות מהל חשבונות ראשי או גזבר ולעמוד בראש מחלקת כספים.

להלן הנושאים הנלמדים בקורס סוג 3 און ליין


פרק שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
1 שיעור 1 חזרה שותפות + שיפוי שותף
2 שיעור 2 הערכה מחדש
3 שיעור 3 כניסת שותף חדש
4 שיעור 4 פרישת שותף
5 שיעור 5 פרוק שותפות
6 שיעור 6 פשיטת רגל של שותף
7 שיעור 7 מימוש בשלבים
8 שיעור 8 חזרה משגור
9 שיעור 9 משגור הרחבה סוף שנה +שיטה ב'
10 שיעור 10 משגור במחיר פרופורמה
11 שיעור 11 החזרת סחורה בפרופורמה
12 שיעור 12 עסקה משותפת א
13 שיעור 13 עסקה משותפת ב' - ג'
14 שיעור 14 מרכז וסניפים
15 שיעור 15 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה
16 שיעור 16 מרכז וסניפים במחירי פרופורמה יתרות פתיחה
17 שיעור 17 יבוא סחורות
18 שיעור 18 יבוא סחורות
19 שיעור 19 קבלנים
20 שיעור 20 קבלנים - הפסדים
21 שיעור 21 קבלנים בסיס הנדסי
22 שיעור 22 חברות - מושגי יסוד
23 שיעור 23 הנפקת מניות בפרמיה וחילוט
24 שיעור 24 חלוקת דיבידנד
25 שיעור 25 מס הכנסה יעוד רווחים
26 שיעור 26 תרגילים חברות
27 שיעור 27 אג"ח
28 שיעור 28 אג"ח צמוד מדד
29 שיעור 29 אג"ח פירעון לאחר מספר שנים בתשלומים
30 שיעור 30 משותפות לחברה + שיחזור
31 שיעור 31 שחזור
32 שיעור 32 שחזור פתרון תרגיל שריפה
33 שיעור 33 מעבר מבסיס מזומן לבסיס מצטבר
34 שיעור 34 תזרים מזומנים
35 דוחות כספיים דוח סחר
36 חו"ז מע"מ סגירת מע"מ
37 חשבונות סופיים סוף שנה